Serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami firmy badawcze.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

close

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Sklep internetowy www.sklep.fhutabaszewski.pl należący do: Wiesława Tabaszewskiego, ul. Tkacka 1a/2u 48-300 Nysa, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 7316, będzie zwany dalej Firmą. 

2. Dane kontaktowe Firmy: info@fhutabaszewski.pl tel. 77 448 40 04. Telefon czynny jest w godzinach pracy biura: 8.00 – 16.00.

3. Korzystanie z usług sklepu www.sklep.fhutabaszewski.pl oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Ochrona danych osobowych 

 

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę w celu realizacji zamówienia, informowania o jego etapie.

2. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Firmy korespondencji pocztą elektroniczną oraz tradycyjną – na adres podany w formularzu zamówienia. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

5. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Firmy ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia oraz usuwania.

 

III. Oferta i ceny 

 

1. Artykuły oferowane przez sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl są fabrycznie nowe.

2. Wszystkie ceny w sklepie www.sklep.fhutabaszewski.pl są cenami brutto, są podane w złotych polskich i zawierają stosowną stawkę podatku VAT.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów.

4. Firma zastrzega sobie prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

5. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie potwierdzającej dokonanie zakupu.

 

IV. Formy płatności 

 

1. W sklepie www.sklep.fhutabaszewski.pl Klient może dokonać płatności: podczas składania zamówienia przelewem bankowym lub za pobraniem. 

2. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku. Jeśli wpłata za zamówienie nie zostanie uiszczona w terminie 5 dni roboczych na konto bankowe Firmy. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z Firmą. 

 

V.  Składanie zamówień 

 

1. Firma prowadzi działalność handlową poprzez serwis www.sklep.fhutabaszewski.pl

2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza widocznego podczas składania zamówienia.

3. Zamówienie w sklepie www.sklep.fhutabaszewski.pl mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

4. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie pól formularza. Firma ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane.

5. Zamówienia mogą być składane przez system internetowy sklepu, telefonicznie lub poprzez email.

6. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Firma zastrzega sobie prawo do anulowania i usunięcia zamówienia.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie danych wpisanych w formularzu zamówienia. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu.

9. Jeśli występują wątpliwości za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

10. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie sklepu
www.sklep.fhutabaszewski.pl lub u dostawców sklepu.

11. Klient sklepu www.sklep.fhutabaszewski.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

12. Sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl przyjmuje zamówienia w systemie automatycznym przez internet pod adresem: www.sklep.fhutabaszewski.pl 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni świąteczne lub po godzinach pracy biura Firmy, będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.

13. Składając zamówienie w sklepie www.sklep.fhutabaszewski.pl, kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

VI. Zasady dostawy zamówień 

 

1. Sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej  na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty przesyłki są wyświetlane podczas procesu zatwierdzania zamówienia i wyborów sposobu płatności. 

3. Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Jeżeli czas realizacji okazałby się z różnych powodów dłuższy, Firma skontaktuje się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

4. W przypadku płatności przelewem bankowym określone powyższej terminy wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 

VII. Odstąpienia od umowy bez podania przyczyny 

 

1. Każdy Klient ma prawo do zwrotu całości lub części zamówienia bez podania przyczyny w terminie 10 dni od chwili otrzymania towaru. Rezygnacji może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

2. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa towar musi zostać wysłany na adres biura sklepu www.sklep.fhutabaszewski.pl: ul. Tkacka 1a/2u, 48-300 Nysa, w terminie 10 dni od momentu otrzymania towaru. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć Formularz Zwrotu Towaru z podaniem numeru zamówienia, danych Zamawiającego oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

3. Koszty wysyłki zwracanych towarów ponosi Klient.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

5. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiana faktura, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym.

Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres biura sklepu www.sklep.fhutabaszewski.pl: ul. Tkacka 1a/2u, 48-300 Nysa. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej w ciągu 10 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

 

VIII. Warunki reklamacji 

 

1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wadę fizyczną, ma prawo do złożenia reklamacji.

2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar na adres biura sklepu www.sklep.fhutabaszewski.pl: ul. Tkacka 1a/2u, 48-300 Nysa, wraz z dokładnym opisem przyczyn reklamacji.

3. Sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl zastrzega sobie prawo do 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

4. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Podczas odbieranie przesyłki klient jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient zobowiązany jest spisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Protokół należy podpisać oraz oryginał dostarczyć na adres biura sklepu: ul Tkacka 1a/2u, 48-300 Nysa.

5. Tylko przesyłka otwarta przy kurierze oraz sporządzony Protokół Szkody w momencie otwarcia przesyłki uprawniają do ewentualnych roszczeń klienta w przypadku uszkodzenia lub braku towarów w przesyłce.

6. Przesyłka odebrana przez Klienta (lub osobę Odbierającą wskazaną przez Klienta w Zamówieniu) bez zastrzeżeń na liście przewozowym i Protokole Szkody oznacza potwierdzenie odbioru przesyłki w stanie nieuszkodzonym, nienaruszonym. Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Pocztowych w Obrocie Krajowym przez Firmę Kurierską wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia zleceniobiorcy wynikające z umowy przewozu.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 14 dni od chwili rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku braku towaru na magazynie www.sklep.fhutabaszewski.pl lub u jego dostawców i niemożności wymiany towaru na inny, Klient otrzyma zwrot należności w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

IX. Ogólne warunki gwarancji 

 

1. Artykuły oferowane przez www.sklep.fhutabaszewski.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

2. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest pisemne lub mailowe zgłoszenie tego faktu obsłudze sklepu oraz odesłanie zakupionego towaru towar na adres biura sklepu www.sklep.fhutabaszewski.pl: ul. Tkacka 1a/2u, 48-300 Nysa, wraz z dokładnym opisem wad produktu.

 

X. Postanowienia końcowe 

 

1. Obecność towaru w cenniku sklepu www.sklep.fhutabaszewski.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, zdjęć, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl.

3. Sklep www.sklep.fhutabaszewski.pl nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) – takie rozbieżności nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji i zwrotów.

4. W sprawach nie określonych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

(pusty)